مجمع القراء شهرستان میبد با همکاری موسسه حضرت معصومه(س)  و حضور افتخاری استاد شهید حاج حسن دانش کار خودرا شروع کرده بود.


این مجموعه با حضور قرآن آموزان و قاریان نوآموز شهرستان میبد و با حضور افتخاری استاد دانش از سال 92 کار خود را شروع کرد و با یاری خداوند نتایج خوبی هم از این جلسات حاصل شد.
اما متاسفانه با شهادت ناگوار استاد عزیز حاج حسن دانش مجمع القراء برای مدتی کوتاه تعطیل شد و خوشبختانه از دوهفته پیش ، مجموعه با مدیریت استاد گندمی مجددا راه اندازی شد.

از تمامی کسانیکه شرایط حضور در جلسه را دارند ، جهت شرکت در جلسات دعوت می شود؛
مجمع القراء شهرستان میبد دوشنبه شبهای هر هفته بلافاصله بعداز نماز عشاء در محل مهدیه امیرآباد میبد برگزار میشود.