در شب ۲۳ بهمن ماه ، محفل انس با قرآن کریم با همکاری حوزه یک ثارالله و موسسه قرآنی حضرت معصومه(س)، در محل مهدیه فیروزآباد برگزار شد؛

در این مراسم ضمن قرائت قاریان نامی شهرستان میبد آقایان کریم بیکی و خیری نژاد و اجرای تواشیح توسط گروه های تواشیح نورالبیان و تسنیم از موسسه قزآنی حضرت معصومه(س) ، استاد حاج جواد فروغی قاری و مفسر بین المللی قرآن کریم درباره اهمیت قرآن و نقش آن در زندگی سخنانی ایراد کردند.
در پایان هم از برگزیدگان مسابقات قرآنی بسیج تقدیر و تشکر شد و جوایزی به رسم یادبود به آنها اهدا گردید.


بعد از مراسم گروه تواشیح نورالبیان به همراه جمعی از اعضای گروه تواشیح تسنیم به دیدار استاد فروغی رفتند و بیانات ایشان بهره بردند.


8974


1610


گروه تواشیح نورالبیان


گروه تواشیح نورالبیان


گروه تواشیح نورالبیان